Nasza duchowość – Sióstr Karmelitanek Instytutu Naszej Pani z Karmelu – którą przekazała nam nasza Założycielka, Matka M.T. Scrilli, jest duchowością karmelitańską opartą na modlitwie, Eucharystii, naśladowaniu Maryi i służbie bliźnim.

Nasz dom przy ul. Poznańskiej 33, z kaplicą pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, powstał w 1979 r. Od tego czasu, aż po dzień dzisiejszy, służy on przede wszystkim jako dom formacyjny dla dziewcząt, które podejmują drogę życia zakonnego. Siostry katechizują również w szkole na terenie parafii.

Jeżeli chcesz bardziej poznać nasze Zgromadzenie i to, jak żyjemy, zapraszamy Cię na wspólną modlitwę czy też rekolekcje indywidualne lub grupowe.

ZGROMADZENIE SIÓSTR KARMELITANEK
INSTYTUT NASZEJ PANI Z KARMELU
ul. Poznańska 33
42-200 Częstochowa

Kontakt:

tel. (034) 362-95-81
e-mail: sscarmel@o2.pl
www.karmelitanki.org.pl