Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,

Matko zasmuceń, módl się za nami.
Matko, której duszę przeszył miecz,
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni,
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniem,
Matko, która stałaś przy Nim, gdy wisiał na Krzyżu,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł,
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie,

O Maryjo Królowo Męczenników, ocal nas swymi modlitwami.
O Maryjo, pociecho strapionych,
O Maryjo, obrono słabych,
O Maryjo, siło lękliwych,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych,
O Maryjo, opiekunko chorych,
O Maryjo, ucieczko grzeszników,
Przez gorzką Mękę Twego Syna,
Przez ból przeszywający Twoje serce,
Przez ciężkie brzemię Twej udręki,
Przez Twój smutek i opuszczenie,
Przez Twoją żałość matczyną,
Przez Twoje doskonałe poddanie się woli Bożej,
Przez Twoje pełne zasług modlitwy,
Od nadmiernego smutku,
Od tchórzostwa,
Od niecierpliwości,
Od niepokoju i niezadowolenia,
Od posępności i chmurnego usposobienia,
Od rozpaczy i niewiary,
Od ostatecznego braku skruchy,
My grzeszni, błagamy Cię, wysłuchaj nas.
Uchroń od nagłej śmierci,
Naucz nas, jak mamy umrzeć,
Wspieraj nas w naszym konaniu,
Strzeż nas od nieprzyjaciół,
Wiedź nas do szczęśliwego kresu,
Wyjednaj nam dar wytrwania,
Wspieraj nas przed trybunałem sądu,
Matko Boga,
Matko najbardziej opuszczona,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Wspieraj nas Najświętsza Maryjo Panno.
W. W każdej porze i w każdym miejscu.

P. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka Maryja, której duszę przeszył miecz w godzinie Twej męki, mogła nas bronić teraz i w godzinę naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.