Chór parafialny

„Qui bene cantat bis orat” – kto dobrze śpiewa podwójnie się modli.

Kiedy, po latach przerwy, na nowo rozpoczęliśmy działalność chóru parafialnego, te słowa św. Augustyna były dla nas zachętą. Każdy z członków chóru ma nadzieję, że Bóg nam dopomoże, by w nas i przez nas wypełniły się słowa św. Augustyna.

Hasło: KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM (2011) jest dla naszej wspólnoty parafialnej inspiracją i wezwaniem, idąc po myśli:

„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,
Tam ludzie dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają…”

Niech to będzie zachętą dla nas wszystkich, byśmy rozmodlonym sercem przeżywali każdą liturgię. Niech Dom Boży wypełniony będzie naszym wspólnym śpiewem. Może ktoś usłyszy ten śpiew i wstąpi….? Kto wie? Drogi do Boga bywają różne…

Zapraszamy na próby chóru w każdy wtorek i czwartek o godzinie 18.45 do salki na plebanii.

Aktualne informacje o działalności chóru znajdują się na stronie: www.cantatedeo.czest.pl