Chór parafialny

„Qui bene cantat bis orat” – kto dobrze śpiewa podwójnie się modli.

Kiedy dziś na nowo rozpoczynamy działalność naszego chóru parafialnego, te słowa św. Augustyna są dla nas zachętą. Podczas dwóch pierwszych prób, jakie miały miejsce usłyszeliśmy siebie nawzajem ciesząc się tym, czym dzięki łasce Bożej już dysponujemy. Pan Dyrygent zaznaczył wysoki poziom kandydatów, ale zapewnił też, że czeka nas intensywna praca. Chyba każdy z obecnych na tych spotkaniach ma nadzieję, że Bóg nam dopomoże, by w nas i przez nas wypełniły się słowa św. Augustyna.

Tegoroczne hasło: KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM może też być dla naszej wspólnoty parafialnej inspiracją i wezwaniem, idąc po myśli:

„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,
Tam ludzie dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają…”

Niech to będzie zachętą dla nas wszystkich, byśmy rozmodlonym sercem przeżywali każdą liturgię. Niech Dom Boży wypełniony będzie naszym wspólnym śpiewem. Może ktoś usłyszy ten śpiew i wstąpi….? Kto wie? Drogi do Boga bywają różne…

Zapraszamy na próby chóru w każdy wtorek i czwartek o godzinie 18.45 do salki na plebanii.

Aktualne informacje o działalności chóru znajdują się na stronie: www.cantatedeo.czest.pl