Siostry Służebnice Przenajświętszej Krwi są wspólnotą zakonną, która razem z braćmi i kręgiem świeckich tworzy Duchową Rodzinę Przenajświętszej Krwi.

Wzorem dla sióstr jest Maryja i pierwsze niewiasty, które służyły Ewangelii we wspólnocie uczniów Jezusa (Łk 8, 1-3; Mk 16, 1-8; Dz 1,14). Podobnie jak one, siostry pragną służyć darem duchowego macierzyństwa przede wszystkim Chrystusowi w dzisiejszych apostołach, a także całemu ludowi Bożemu. Jak Maryja siostry chcą stawać się – mówiąc obrazowo – „żywym kielichem”, zawsze czystym i otwartym na przyjęcie woli Bożej – wypełnionym pod krzyżem Krwią Zbawiciela i ofiarowanym dla jedności ludu Bożego.

Wspólnota sióstr żyje i działa pod szczególnym patronatem Świętej Rodziny. Dodatkowo siostry czczą św. Katarzynę ze Sieny, św. Kaspra del Bufalo, św. Teresę od Dzieciątka Jezus, św. Ojca Pio i bł. Jana Pawła II.

Charyzmat sióstr to służba ewangelizacji przez formację chrześcijańską (rekolekcje, dni skupienia, kręgi biblijne, modlitwa wstawiennicza, towarzyszenie duchowe, publikacje). Ważną częścią ich posługi jest apostolstwo gościnności wobec osób znajdujących się w różnego rodzaju potrzebach, takich jak uzupełnienie formacji ludzkiej i religijnej, duchowy odpoczynek lub rozeznanie drogi życiowej.

Przez obecność i pracę w różnych środowiskach i miejscach siostry pragną przyczyniać się do tego, aby w całym świecie, a szczególnie w strukturach Kościoła panował prawdziwy duch rodzinny.

SIOSTRY SŁUŻEBNICE PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI
ul. Wielkoborska 1
42-202 Częstochowa

Kontakt:

tel. 34 362 93 67
www.duchowarodzina.pl