Obecność obrazu Matki Bożej Bolesnej w naszym kościele związana jest z początkami parafii św. Ap. Piotra i Pawła na Lisińcu. Już pierwsze zdjęcia wnętrza kościoła z roku 1945 przedstawiają obraz znajdujący się w ołtarzu głównym. Nie jest jednak pewne kiedy i w jakich okolicznościach trafił do naszej świątyni. Wielce prawdopodobne jest, że został sprowadzony przez ks. Gryglewicza z parafii św. Barbary – macierzystej w stosunku do parafii św. Ap. Piotra i Pawła – w której pełnił on posługę wikariusza bezpośrednio przed przybyciem na Lisiniec. Obraz jest sygnowany nazwiskiem Dietrych i datowany na rok 1895.

Motywy artystyczne zawarte w obrazie przenoszą refleksję teologiczną w obszar kenozy, wyniszczenia, redukcji królewskiej godności osobowej Maryi i Jej wielkiej roli w dziele Chrystusa, Kościoła, Polski. Punktem odniesienia istotnych treści obrazu Matki Bożej Bolesnej (zwanej Lisiniecką) jest cierniowa Korona Chrystusa. Maryja pochyla się nad tą koroną, która jak symbol streszcza w sobie całą prawdę o rozmiarach cierpienia Boga Wcielonego. (K.K.)

„W tamtych czasach, 10 lat temu nie mieliśmy jeszcze i nie znaliśmy obrazu Matki Bożej Bolesnej, który w niedługim czasie miał do nas przybyć. Przedstawia on postać Matki Bożej w pozycji siedzącej, trzymającą na kolanach cierniową koronę Chrystusa, w tę koronę zapatrzoną i zadumaną. Ten obraz przykuł do siebie nasze myśli i nasze serca. Zdaje się nam, że Matka Boża w tym obrazie trzyma na kolanach i jest zadumana nie tylko nad cierniową koroną swojego Syna, lecz że Ona widzi tam i tę koronę, która jest symbolem naszych cierpień i bólów i trosk i kłopotów i niepokojów i zmartwień i niepewności i nawet grozy… i że Ona duma nad tem, jak nam pomóc w naszych tak istotnych potrzebach. Czyż więc nie mieliśmy się przywiązać do naszego obrazu Matki Bożej Bolesnej? (…) Niech więc nasza Matka Bolesna w Lisinieckim Obrazie od wszystkich odbiera cześć jak najbardziej serdeczną i głęboką i niechaj dalszym ciągu nami czule się opiekuje.”
(Z przemówienia ks. Franciszka Gryglewicza, w 10 rocznicę utworzenia parafii)

Obraz Matki Bożej Bolesnej w starym i obecnym kościele: