Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika OP założyła w 1861 roku w Polsce sługa Boża m. Kolumba Białecka. Charyzmatem Zgromadzenia jest głoszenie Ewangelii najbardziej potrzebującym. Siostry realizują ten charyzmat przez nauczanie prawdy ewangelicznej, podnoszenie poziomu oświaty i niesienie pomocy cierpiącym.

Dominikanki służą ludziom pomagając im w drodze do zbawienia w różnych warunkach, zarówno w krajach katolickich, jak i misyjnych. Obecnie pracują na czterech kontynentach, w takich krajach, jak np.: Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy, Rosja (Syberia), Ukraina i Białoruś.

Najczęstszą formą głoszenia Bożej prawdy jest katechizacja dzieci, młodzieży i dorosłych. Inną formą przepowiadania jest prowadzenie grup rekolekcyjnych, zwłaszcza dla dziewcząt, organizowanie i prowadzenie dni skupienia, nocy modlitwy, itp.

W roku 1995 założona została placówka w Częstochowie przy ulicy Płockiej 25, gdzie Siostry przeprowadzają różne spotkania formacyjne dla własnego Zgromadzenia. Czasami odwiedzają samotnych w okolicy.

Rok 2011/12 przeżywany był jako rok Jubileuszu 150 – lecia Zgromadzenia. Z tej okazji odbywały się cykliczne spotkania modlitewne w parafiach, w których pracujemy. Okres jubileuszowy pozwala nam poznać język wymownych znaków, jakimi posługuje się Boża pedagogia.

SIOSTRY DOMINIKANKI
ul. Płocka 25
42-200 Częstochowa

Kontakt:

tel./fax: 34 362-98-15

Home