Formalności związane z pogrzebem

Po śmierci bliskiej nam osoby lekarz wystawia zaświadczenie o zgonie. Udajemy się z nim do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zgonu, gdzie otrzymujemy:

  • Odpis skrócony Aktu zgonu
  • Kartę zgonu – zaświadczenie dla celów pochowania zwłok.

Dokumenty te przedstawiamy w kancelarii parafialnej, gdzie znajduje się również administracja cmentarza grzebalnego.

Jeśli dniem zgonu jest sobota lub niedziela (Urząd Stanu Cywilnego nieczynny), z zaświadczeniem od lekarza, który stwierdził zgon udajemy się od razu do parafii, gdzie mieszkał zmarły lub gdzie ma być, według woli rodziny lub woli zmarłego, pochowany. Tam ustalamy wstępnie datę, godzinę i miejsce pochówku oraz inne szczegóły dotyczące pogrzebu, natomiast w/w dokumenty pobrane z USC dostarczymy do parafii w pierwszym roboczym dniu, koniecznie jeszcze przed pogrzebem.

W kancelarii parafialnej otrzymamy pisemne skierowanie do grabarza, informujące o dacie pogrzebu i określające rodzaj grobu do przygotowania. Jeżeli dysponujemy grobem rodzinnym, należy upewnić się, czy nie należy odnowić pokładnego (opłaca się je, zgodnie z ustawą, na okres 20 lat).