Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa obecnie trzy lata. Uczestniczą w nim uczniowie klas gimnazjalnych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie naszej parafii. W każdą niedzielę i święto nakazane kandydaci uczestniczą we Mszy świętej. Spotkania i specjalne nabożeństwa dla kandydatów odbywają się według ustalonego porządku i podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich. Młodzież w wyznaczonych terminach uczestniczy w wieczornej Mszy świętej, po której odbywają się spotkania.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.