SS. Michalitki

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła o popularnej nazwie Michalitki swoimi korzeniami sięga końca XIX w.,kiedy to do podkarpackiej wioski o nazwie Miejsce (późniejsze Miejsce Piastowe) przybył, po kilkuletnim pobycie w Turynie u św. Jana Bosko, dziś już błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz – charyzmatyczny kapłan o czułym i wrażliwym sercu na los biednych i opuszczonych dzieci.

Wkrótce po objęciu probostwa w tamtejszej parafii zaczął gromadzić wokół siebie dzieci sieroce, ubogie, zaniedbane, dotknięte każdym rodzajem biedy. Tu zaczęło się realizować pragnienie jego serca, by „zgromadzić miliony dzieci ze wszystkich krajów świata i żywić je i ubierać za darmo na duszy i na ciele”. Sam osobiście przygarnął w zakładanych przez siebie domach setki dzieci z terenu Polski, ale jego następcy i duchowi synowie i córki podejmując pragnienie serca ojca ponieśli je na cały niemal świat.

Gdy przybywało dzieci, przychodzili też i młodzi ludzie, którzy jak ks. Markiewicz chcieli poświęcić swe życie najuboższym, dając tym samym początki nowym zgromadzeniom zakonnym Księży Michalitów i Sióstr Michalitek. Wśród pierwszych Michalitek znalazła się – dziś już Służebnica Boża – Anna Kaworek, młoda dziewczyna, która szybko podchwyciła rytm bicia serca ks. Bronisława i połączyła z nim swe siły i zapał w służbie dzieciom. Po uzyskaniu kościelnego zatwierdzenia Zgromadzenia, które nastąpiło 21 sierpnia 1928, to właśnie ona została wybrana jego pierwszą Przełożoną Generalną, a dziś uznawana jest za jego Współzałożycielkę. Jeszcze przed kościelną aprobatą siostry poszerzyły pole swojej działalności na różne części naszego kraju. Z czasem nowe zgromadzenie mogło już bardziej odważnie podejmować posługi w kraju i poza jego granicami. Obecnie Siostry Michalitki pracują w Niemczech, Francji, we Włoszech na Górze św. Michała Archanioła, na Białorusi i Ukrainie oraz podejmują pracę na dwóch placówkach misyjnych w Kamerunie, wszędzie starając się dotrzeć do najuboższych, chorych, cierpiących, obejmując zakresem swojej posługi zwłaszcza dzieci i młodzież.

Do Częstochowy Siostry Michalitki dotarły w grudniu 1985 r. nabywając piętrowy dom i parcelę przy ul. Wręczyckiej 56. Już od września 1986 r. zaczęły gromadzić w niewielkich pomieszczeniach dzieci przedszkolne. Tak zaczęło się tworzyć nasze michalickie przedszkole w Częstochowie, które po rozbudowie domu doczekało się większych pomieszczeń, bardziej dostosowanych do potrzeb dzieci i mogło objąć zakresem swych oddziaływań większą liczbę przedszkolaków.

W czerwcu 1991 r. rozpoczęło swoją działalność całodobowe Katolickie Ognisko Wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które funkcjonuje do dziś pod nazwą Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”, obejmując swą opieką dwanaście dziewcząt.

Ponadto otwieramy nasz dom dla pielgrzymów przybywających do tronu Jasnogórskiej Pani, m.in. dla grupy Anonimowych Alkoholików ze Strzelina, którzy dwa razy w roku przeżywają u nas swoje rekolekcje.

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
ul. Wręczycka 56
42 – 200 Częstochowa

Kontakt:

tel. 34 / 3629134
Siostry: czestochowa@michalitki.pl
„Nasz dom”: czestochowakpw@michalitki.pl
www.michalitki.pl