Pierwszy z siedmiu sakramentów – chrzest, jest początkiem nowego życia w Jezusie. To dzięki niemu człowiek może podjąć i realizować swoje życiowe powołanie. Chrztu Św. udziela się w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.30. Rodzice zgłaszają wolę ochrzczenia dziecka w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed uroczystością. Chrzest to pierwszy z siedmiu sakramentów. Jest on wyrazem miłości Chrystusa do ludzi chcących być Jego uczniami.

Jan Paweł II przypomina często, że Jezus objawił nam nie tylko prawdę o Bogu, ale również pełnię prawdy o człowieku. Dlatego sakrament chrztu daje człowiekowi łaskę, by mógł w pełni zrealizować swoje człowieczeństwo na wzór Chrystusa Boga – Człowieka.

Zgłaszając należy przedstawić:

  • akt urodzenia dziecka (odpis),
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli był zawarty poza naszą parafią) oraz dane rodziców (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
  • dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzice chrzestni, z racji zadania jakie zobowiązują się przyjąć na siebie, powinni mieć ukończony 16 rok życia, przyjąć wcześniej wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia), bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych (rodzicem chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub odrzucająca naukę Kościoła).