Sakrament pokuty

Katechizm Kościoła Katolickiego poucza: Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty uzyskują przebaczenie grzechów popełnionych przeciwko Bogu, dzięki miłosierdziu Bożemu. Stają się natychmiast pojednani z Kościołem, który został urażony przez ich grzechy. Dostępują nawrócenia poprzez miłosierdzie Boże oraz trud modlitwy.

Z sakramentu pokuty można skorzystać w naszej parafii:

  • przed każdą Mszą św.
  • w pierwszy piątek miesiąca od godz. 17.00 do 18.00
  • podczas rekolekcji lub przy okazji ważnych wydarzeń religijnych.

Przed przystąpieniem do sakramentu pokuty, warto sobie przypomnieć warunki dobrej spowiedzi, z których pierwsze trzy należy wypełnić przed przystąpieniem do konfesjonału:

  • rachunek sumienia,
  • żal za grzechy,
  • mocne postanowienie poprawy,
  • szczera spowiedź,
  • zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Po otrzymaniu rozgrzeszenia pozostaje do wypełnienia zadana pokuta i naprawienie szkód wyrządzonych swym postępowaniem.