Do Pierwszej Komunii Świętej dziecko winno przystąpić w parafii zamieszkania. Przygotowanie dalsze do przyjęcia tego sakramentu trwa dwa lata i odbywa się podczas lekcji religii w szkole, w klasie pierwszej i drugiej. Przygotowanie bliższe organizowane jest w parafii zamieszkania, niezależnie od tego, do jakiej szkoły dziecko uczęszcza. Pamiętać należy, że w przygotowaniu nic i nikt nie zastąpi rodziców, którzy swoim przykładem modlitwy i pełnym udziałem w Eucharystii, winni dawać świadectwo żywej wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej organizuje w ustalonym czasie parafia, we współpracy z rodzicami dzieci, mających przystąpić do tego sakramentu. W trakcie przygotowania i w czasie uroczystości należy pamiętać o tym, iż jest to wydarzenie o charakterze stricte religijnym i trzeba dołożyć wszelkich starań, by nic nie przesłoniło dzieciom tego największego Daru, jaki otrzymują od Kościoła pierwszy raz w swoim życiu, a jakim jest Pan Jezus w Komunii Świętej.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • metryka chrztu dziecka
  • w przypadku dziecka spoza naszej parafii – pisemna zgoda ks. proboszcza.

Dzieci klas II przygotowują się w ciągu całego roku w ramach katechezy do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej; uczestniczą wraz z rodzicami w niedzielnej Mszy świętej o godzinie 12.00.

Metryki chrztu dzieci, które przyjęły ten Sakrament poza naszą parafią należy dostarczyć katechecie najpóźniej na trzy miesiące przed terminem uroczystości.