W naszej parafii posługę duszpasterską sprawują:

PROBOSZCZ
Ks. Janusz Wojtyla

Urodził się 25 stycznia 1971 r. w Myszkowie. Po uzyskaniu matury w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie wstąpił do Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Sześcioletnie studia zwieńczył obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii dogmatycznej na temat: „Królestwo Boże w nauczaniu Jana Pawła II”. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Częstochowskiej dnia 25 maja 1996 r. W tym samym roku został skierowany na placówkę duszpasterską do parafii katedralnej pw. św. Rodziny w Częstochowie.

W roku 1998 objął funkcję kapelana i osobistego sekretarza arcybiskupa Stanisława Nowaka, którą wykonywał do końca roku 2011. W tym okresie związany był z duszpasterstwem prowadzonym przy kościele rektorackim pw. Najświętszego Imienia Maryi w III Alei. Wygłosił wiele serii rekolekcji oraz misji świętych w parafiach Archidiecezji.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. Ks. Arcybiskup zlecił mu pełnienie obowiązków proboszcza tutejszej parafii. Kanoniczne objęcie urzędu nastąpiło w niedzielę, 19 lutego 2012 r.

Zainteresowania: historia, wędrówki górskie, ikonopisarstwo (ukończył Śląską Szkołę Ikonopisarską w Gliwicach).

 

WIKARIUSZ
Ks. Marcin Szczypiór

 

W PARAFII MIESZKAJĄ:
Ks. Prałat Eugeniusz Wieczorek, emerytowany proboszcz
Ks. Roman Gmyrek, Krajowy Duszpasterz Esperantystów Katolickich (od 2005 r.)