Poświęcenie cmentarza grzebalnego należącego do parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła miało miejsce w Uroczystość Wszystkich Świętych 1951 roku. Dokonał go Ordynariusz diecezji częstochowskiej Biskup Zdzisław Goliński.

„Z myślą o miejscu pod cmentarz zostało wykupionych od A. Januszewskiego na Liszce Górnej sześć placów i czyniono poważne starania o wykup jednej morgi ziemi, położonej obok, a należącej do spadkobierców p. A. Wesołowskiej. Prezydium Pow. Rady Narodowej jednak nie pozwoliło na zlokalizowanie cmentarza w tym miejscu. Trzeba było te place sprzedać, żeby kupić ziemię pod cmentarz w innym miejscu, nieco dalej od Kościoła. A wreszcie w pierwszych dniach października 1951 roku zjechali się do notariusza sukcesorowie z Żyrardowa, Wałbrzycha i Częstochowy. Parafia stała się właścicielką tej morgi. Wkrótce oddano ją Zofii Minkinowej za dwie morgi ziemi w Liszce Górnej pod cmentarz. Nabyto też jedną morgę ziemi obok tamtych od Józefa Organy i jeszcze drogą zamiany kawał przyległej ziemi od Stanisława Dądeli. W ten sposób utworzono całość o powierzchni ponad półtora hektara. Śpiesznie przystąpiono do ogradzania cmentarza i wytyczania alejek. Pieniędzy ze sprzedanych placów starczyło i na ten wydatek. W robotach parafianie chętnie pomagali.

1 listopada w popołudniowych godzinach można było poświęcić nie całkiem jeszcze ogrodzony nowy cmentarz. Dokonał tego J.E. Ordynariusz Zdzisław Goliński w towarzystwie kilku księży z Częstochowy. Zaraz po poświęceniu wsadziliśmy na cmentarzu około 300 drzewek przyniesionych przez dzieci z naszej parafii. Niestety, w następnym roku podczas suszy większość tych drzewek uschła. Zostało jednak żywych około 110 drzewek.

(…) W czasie uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki poświęcono chorągiew tego patrona dzieci i młodzieży dnia 16. XI 1952 roku. I w tym czasie znów posadzono na cmentarzu grzebalnym około 300 drzewek, przeważnie brzóz.

(…) W końcu czerwca 1955 roku na naszym cmentarzu grzebalnym wykopaliśmy studnię. Weszło tam do ziemi 26 dren i jedna została ustawiona na wierzchu. Zieleń cmentarza powinna na tym zyskać, choć wody w b.r. za mało nie mamy. Wiosna i lato są bardzo mokre. 16 lipca przeleciał nawet gruby i bardzo rzęsisty grad, który narobił dużo szkód zwłaszcza w polach, ogrodach i lasach.”

Przez wiele lat władze miasta niechętnie ustosunkowywały się do próśb o zgodę na powiększenie terenu cmentarza, mimo że istniała taka potrzeba. Problem ten postanowił rozwiązać ks. Stanisław Kądziołka. We wspomnieniach pisze:

„Nie obeszło się bez trudności. W dniu 7.XI 1974 roku zostałem wezwany do Prezydium Miasta i brutalnie zmonitowany, że cmentarz grzebalny został nieprawnie powiększony i otoczony żelaznym parkanem. Otrzymałem polecenie usunięcia ogrodzenia w ciągu trzech dni, a na nowej części cmentarza zabroniono mi grzebać zmarłych pod groźbą prokuratora. Zdecydowałem się na najgorsze, ogrodzenia nie usunąłem, mimo dalszych wezwań i gróźb, sprawa zostało zakończona zwycięsko.

Jeszcze w roku 1975 ogrodziłem takim samym parkanem starszą część cmentarza, na jego froncie dałem nową balustradę i bramę wejściową. Główną alejkę wywiozłem drobnym kamieniem i cmentarz stał się godnym miastem umarłych.

Wielką pomoc w tej pracy okazał mi ks. Antoni Turlej, który przez dwa lata ze mną pięknie współpracował jako wikariusz.”

Wraz z rozwojem miasta, a tym samym wzrostem liczby mieszkańców parafii, przestrzeń grzebalna cmentarza zaczęła się zapełniać i konieczne było jego dalsze powiększenie. Starania w tym celu podjął nowy proboszcz ks. Eugeniusz Wieczorek (1992-2011). W związku z powstaniem nowego komunalnego cmentarza grzebalnego, który przylega do północnej części cmentarza parafialnego, uregulowane zostało prawo własności na rzecz parafii. W tym samym czasie zwiększono o połowę powierzchnię cmentarza oddając do wspólnego użytku dojście na cmentarz komunalny i parafialny.

Dnia 6 października 2002 r. na cmentarzu grzebalnym została odprawiona uroczysta Msza św., podczas której Ks. Bp Antoni Długosz dokonał poświęcenia jego nowej części. Staraniem ks. Wieczorka na cmentarzu założono trzy ujęcia wody, położono kostkę brukową w głównej alejce oraz ustawiono duże kontenery na odpadki. 1 listopada 2006 roku w Uroczystość Wszystkich Świętych została poświęcona figura Pana Jezusa Miłosiernego, osadzona na cokole obłożonym czerwonym granitem, w miejscu przewidzianym na pochówek księży pracujących w tutejszej parafii. Figurę o wys. 200 cm i wadze 500 kg wykonała pracownia plastyczno – sztukatorska w Piekarach Śląskich.