Założyciel Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, ks. Arcybiskup Wincenty Kluczyński, wytyczając cel wspólnocie sióstr, powiedział:

„Pan Bóg, sprawując rządy nad światem, posługuje się sługami, którzy są narzędziem Jego Opatrzności, Jego Miłosierdzia. Są nimi Aniołowie Nieba, czyli Duchy czyste i Aniołowie ziemi – Kapłani. Aniołowie ziemi są braćmi i towarzyszami Aniołów nieba. Jedni i drudzy dbają o cześć i chwałę Bożą, opiekują się Kościołem i prowadzą ludzi do zbawienia. Aniołom braciom potrzebne są siostry, które by z nimi współpracowały, współcierpiały i współmodliły się.”

Zgromadzenie, realizując wskazania Założyciela, wspiera kapłanów w ich posłudze apostolskiej, a także poszerza grono osób modlących się i ofiarujących swoje cierpienia poprzez prowadzenie Anielskiej Misji Wspierania Kapłanów.

Cel Misji: Duchowe wsparcie Kapłanów poprzez modlitwę i ofiarę.

Obowiązki członków: Każdy z członków przyjmuje obowiązek codziennej modlitwy za przydzielonego Kapłana.

Osoby należące do misji: Otrzymują legitymację, gdzie wpisane jest tylko imię Księdza i data jego święceń oraz modlitwa w intencji kapłanów obowiązująca członków Misji. Te codzienne modlitwy mają być dla Kapłanów wsparciem i umocnieniem w realizowaniu powołania.

Spotkania: Raz w miesiącu członkowie AMWK spotykają się na wspólnej modlitwie (adoracji Najświętszego Sakramentu), oraz na spotkaniu formacyjnym, gdzie dzielą się wiarą i sobą nawzajem, poznając piękno Kościoła, odkrywając w Nim swoje miejsce, by być autentycznym świadkiem Chrystusa na co dzień. (spotkania nie są obowiązkowe)

Zgłaszanie kapłanów: Jeśli chcesz, aby kapłani, których znasz, włączeni zostali w naszą modlitwę, podaj imię i nazwisko kapłana oraz rok jego święceń kapłańskich. Dane te są wpisywane do ogólnej bazy modlitwy. Do wiadomości osób modlących się za kapłanów podajemy tylko imię księdza i rok święceń kapłańskich.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:
Anielska Misja Wspierania Kapłanów
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
ul. Gliwicka 22, 42-200 Częstochowa

Kontakt:

tel. 34/3628947
e-mail: asia.andr@gmail.com
lub: http://www.siostryodaniolow.pl/?q=amwk

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH WSPÓLNOTY

Każdy kapłan potrzebuje modlitwy i wsparcia ze strony tych, którym posługuje, do których został posłany. Jeżeli pragniesz modlić się za kapłanów i należeć do Anielskiej Misji Wspierania Kapłanów, przyłącz się do nas! Spotkania Anielskiej Misji Wspierania Kapłanów odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie.

Program spotkania:

17.00 – Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Kapłanów (w kaplicy Wieczystej Adoracji),
18.00 – Eucharystia,
18.45 – spotkanie (w salce katechetycznej).

MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy cię dzisiaj dla nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu. Pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń ich odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Przez ofiarę Twojego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystko kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen