Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim „sztuką modlitwy”, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości.
Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia

KRÓTKA HISTORIA

Sprowadzona z Fatimy figura Matki Bożej została umieszczona w dolnej kaplicy kościoła dnia 8 czerwca 1997 roku. W roku 2006 na centralnej ścianie kaplicy osadzono nowe tabernakulum, powyżej umieszczono płaskorzeźby błogosławionych dzieci fatimskich: Franciszka, Hiacynty i Łucji, wykonane przez artystę rzeźbiarza Mariana Chramca z Białki Tatrzańskiej. W tym samym roku zakupione zostały ławki oraz zainstalowane ogrzewanie. 14 stycznia 2007 roku ks. proboszcz Eugeniusz Wieczorek dokonał poświęcenia wyposażenia kaplicy pw. Matki Bożej Fatimskiej.

Inauguracja wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii miała miejsce 7 czerwca 2007 roku, w Uroczystość Bożego Ciała. Po procesji ulicami miasta, której przewodniczył Ks. Abp Stanisław Nowak, Najświętszy Sakrament został wprowadzony do Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, która odtąd stała się Kaplicą Wieczystej Adoracji.