W sąsiedztwie kościoła znajdują się Kaplice Siedmiu Boleści Matki Bożej. Prace przygotowawcze do budowy kaplic upamiętniających Boleści Matki Najświętszej rozpoczęto jesienią 1996 roku, zaś wiosną następnego roku ruszyła ich budowa. W kaplicach zostały umieszczone drewniane płaskorzeźby obrazujące Boleści Matki Bożej, wykonane przez artystę rzeźbiarza Mariana Chramca z Białki Tatrzańskiej.

Dnia 15 września 1997 roku, w święto Matki Bożej Bolesnej, Ks. Abp Stanisław Nowak, przy współudziale wielu księży, sióstr zakonnych oraz licznych wiernych, poświęcił Kaplice Boleści Matki Bożej. Kilka razy do roku, m.in. w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, czy też z okazji Dekanalnego Dnia Chorych odbywają się uroczyste procesje dróżkami Matki Bożej z rozważaniem jej Boleści.

Siedem Boleści Matki Bożej
S. Anna Łukasińska CMW

Moje rozważania w formie modlitwy – rozmowy, a tak naprawdę listów pisanych do Maryi, Matki Bolesnej wraz z Nią dedykuje wszystkim, którzy przeżywają bóle i uczą się mówi swoich cierpieniach…

Boleść pierwsza

 

Boleść druga

Boleść trzecia

Boleść czwarta

Boleść piąta

Boleść szósta

Boleść siódma