Życzenia od duszpasterzy dla wszystkich parafian na 2022 Rok

Życzymy wszystkim , abyśmy w Nowym 2022 Roku umieli słuchać Słowa Bożego i żyć nim. To jest jedyne, co potrzebujemy, aby dobrze przeżyć ten rok i całe życie.

Maryjo, Matko zasłuchana w Słowo – modli się za nami.                           Życzą duszpasterze +