Życzenia księdza Proboszcza dla Parafian

„Wy się nie bójcie”. Moi kochani!  Aż dwa razy słyszeliśmy podczas celebrowania Wigilii Paschalnej w Ewangelii te właśnie słowa. Raz z ust anioła, który chwilę wcześniej odsunął promień grobowy i usiadł na nim. Po raz drugi z ust samego Jezusa, który pozdrowił nas najpierw słowem „Witajcie!”, by zaraz potem powiedzieć „Nie bójcie się”.

Ile lęków nosimy obecnie w sobie. Już nie bardzo wiadomo, co nas bardziej przeraża, czy śmierć czy życie. Dlatego potrzebujemy tego Jezusowego słowa, potrzebujemy słowa Anioła :Nie bójcie się!”. Za tymi prostymi słowami kryje się rzeczywistość Chrystusowego zmartwychwstania. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. A to znaczy, że Jezus żyje. A jeśli żyje, nie mamy się czego ani kogo bać. On usuwa nasze lęki i wnosi pokój w nasze serca i w nasze domy. On, Zmartwychwstały Pan, przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych, jest z nami i pozostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Moi kochani, przyjmijcie podczas tegorocznych Świąt zwłaszcza tę prawdę, która nie tylko usuwa lęk, ale przynosi radość, pokój i nadzieję. „Idźcie i oznajmijcie to moim braciom i siostrom” – mówi Jezus. Tak, bądźmy głosicielami tej prawdy, że Jezus żyje i nieśmy ją wszystkim, przywracając nadzieję smutnym, zniechęconym, zatroskanym przygnębionym, zrozpaczonym. Nie przestawajmy być świadkami Jego miłości, czyniąc miłosierdzie wobec wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. Służmy sobie, zwłaszcza teraz, nawzajem, jak nauczył nas tego nasz Pan.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!

ks. proboszcz Janusz Wojtyla