Życzenia Bożonarodzeniowe 2023 Anno Domini

W ten niesamowity czas Cudu Betlejemskiej Nocy, kiedy wspominamy  moment kulminacyjny w dziejach świata i człowieczej historii zbawienia, ślemy nasze płynące z głębi serca życzenia. Święty Paweł mówił, że gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4, 4-5). W noc Bożego Narodzenia świat  o tym jeszcze nie wiedział, stał się zupełnie inny niż dotąd.

Oby te radosne Święta Narodzenia Pańskiego pomogły na nowo rozpalić w nas umiłowanie Tego, który nie cofa się przed niczym, aby prawdziwie być Bogiem z nami. W Jezusie jest wszystko, czego szukamy: miłość, nadzieja i pokój. Idąc więc w duchu i prawdzie do stajenki, znalazłszy Pana, bądźmy dla siebie nawzajem i dla świata  świadkami tej nieogarnionej miłości. Niechaj nadchodzący Nowy Rok będzie dla nas czasem błogosławionym.

Z modlitwą i serdecznymi życzeniami

Duszpasterze