Zarządzenie w sprawie działalności duszpasterskiej w związku ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego