Bóg, nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia, razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie. (por. Ef 2, 4 – 6)