SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA DO PARAFIAN

Moi Kochani Parafianie!

To już kolejna niedziela w czasie trwającej pandemii w świecie i w naszej ojczyźnie. Z każdym dniem spotykamy się z coraz większymi trudnościami w normalnym funkcjonowaniu w społeczności, w której żyjemy, ale także w przestrzeni kościelnej.

Od 25 marca, zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych, może uczestniczyć we mszy świętej tylko 5 osób. Z uwagi na tak bardzo ograniczoną ilość wiernych na mszy św. od 30 marca wprowadzamy w naszej parafii dodatkową msze św. o godzinie 7:30 i 18:30 w dni powszednie oraz o 8:00 i 17:00 w niedzielę. Nowy rozkład mszy świętych wygląda więc następująco: w dni powszednie 7:00, 7:30, 18:00, 18:30; w niedzielę 7:00, 8:00, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00 i 18:00. Mam nadzieję, że pozwoli to na zaspokojenie choć w minimalnej części głodu eucharystycznego tym, którzy będą chcieli koniecznie być osobiście na mszy św. Dla większości parafian pozostanie transmisja mszy św. przez telewizję, radio czy Internet. Ze wszystkimi pozostajemy w duchowej jedności. Zachęcamy do wspólnotowej modlitwy w naszych rodzinach.

Przeżywamy czas szczególnego Wielkiego Postu AD 2020. Niewątpliwie Bóg do nas mówi  także przez te wydarzenia – swoiste rekolekcje. Przede wszystkim jednak pandemia ma służyć naszemu nawróceniu. Jak mówi prorok Izajasz: „W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła”. Nie przestawajmy ufać w Bożą obecność. Bóg jest z nami. On nas nie opuszcza.

Moi kochani! Pragnę podziękować wszystkim, którzy obejmują modlitwą także swoich duszpasterzy i swoją parafię. Dziękuję wszystkim, którym leży na sercu dobro naszej parafii i normalne jej funkcjonowanie. Bez waszej troski o potrzeby materialne nie jesteśmy w stanie podołać wszystkim wyzwaniom. Parafia została pozbawiona w tym momencie systematycznego wsparcia przez ofiary składane na tacę, które były przeznaczone na ogrzewanie gazem kościoła i domu parafialnego, energię elektryczną, utrzymanie personelu. Taca jest jedynym źródłem utrzymania parafii. Bez Waszej pomocy w tym czasie nie damy rady jej utrzymać. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą, abyście systematycznie wspierali swój Kościół przez przekazanie dobrowolnych ofiar i wpłacanie ich na konto parafii albo bezpośrednio na ręce duszpasterzy. Już dzisiaj dziękuję za Wasze dobre i wrażliwe serca, za postawę wiary, która dyktuje Wam troskę o byt materialny naszej wspólnoty parafialnej. Wszystkim, którzy w ten sposób zechcą regularnie wspierać swoją parafię mówię: „Bóg zapłać”.

Wasz proboszcz
ks. Janusz Wojtyla