Bóg, nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia, razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie. (por. Ef 2, 4 – 6)

Kochani, niesamowitą prawdę objawia św. Paweł uświadamiając nam owo „tu i teraz” Chrystusowego Zmartwychwstania. Tak, to właśnie dziś otrzymujemy nowe życie, by iść do świata i go przemieniać.

Zostaliśmy mocą Ducha Świętego upodobnieni do Chrystusa i w ten sposób staliśmy się pierwocinami nowego stworzenia. Tak, jesteśmy wezwani, by nieustannie odnawiać relacje z bliźnimi i z całym stworzeniem. Zmartwychwstanie ma bowiem wymiar kosmiczny, dlatego współświętuje dziś całe stworzenie.

Odważmy się oderwać od tego, co stare i przyziemne, by wznieść oczy ku temu, co Boże – posłuszni wezwaniu św. Pawła: „szukajcie tego, co w górze”. Pozwólmy napełnić się mocą Ducha Świętego, a życie nasze wypełni się radością, pokojem i miłością.

Tego Wam, Drodzy Parafianie i Goście, z serca życzymy.

Wasi Duszpasterze

Wielkanoc, A. D. 2019